2017

Niina Timosaari, Edvard Westermarck – Totuuden etsijä, Gaudeamus, Helsinki 2017.

Jouni Ahmajärvi, Ihmisluonto, yhteiskuntaevoluutio ja rauhanomaisen kehityksen mahdollisuudet: Gunnar Landtman maailmansotien välisen ajan sosiologina ja osallistuvana intellektuellina, väitöskirja, Oulun yliopisto, Aate- ja oppihistoria, 2017.

2016

Julia Dahlberg, “Den sanna bildningen. Nationellt och universellt som strategi inom den finska kunskaspeliten, ca 1820-1850”, Historisk Tidskrift för Finland 101:4, 2016, s. 351-381.

Niina Timosaari, ”Edvard Westermarck ja ihmistieteiden hyöty”, Kasvatus ja aika 3/2016.

Otto Pipatti, “The Evolution of Westermarck’s Theory of Moral Emotions” in Olli Lagerspetz, J. Antfolk, Y. Gustafsson & C. Kronqvist (eds.), Evolution, Human Behaviour and Morality. The Legacy of Westermarck.  Routledge, p. 115-128.

Camilla Kronqvist & Otto Pipatti, “The Emotional Origins of Morality. Methodological Issues”, in Olli Lagerspetz, J. Antfolk, Y. Gustafsson & C. Kronqvist (eds.), Evolution, Human Behaviour and Morality. The Legacy of Westermarck.  Routledge, p. 109-114.

Julia Dahlberg, “Konst och vetenskap. 
Intellektuell gemenskap i Helena Westermarcks brev till sin bror”, Niin & Näin 89, 2/2016, 57-66.

Niina Timosaari, Tieteen keinoin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Edvard Westermarck ja sukupuolta, seksuaalisuutta ja avioliittoa koskevat lainuudistusvaatimukset, väitöskirja, Oulun yliopisto, Aate- ja oppihistoria, 2016.

Jouni Ahmajärvi, “Individuals and Peoples are not Each Other´s Enemies: Gunnar Landtman´s Sociological Foundations for Cosmopolitanism”, Marianna Papastephanou (ed.)., Cosmopolitanism: Educational, Philosophical and Historical Perspective.  Contemporary Philosophies and Theories in Education. Volume 9. , Springer 2016, 47-64.

2014

Julia Dahlberg & Niina Timosaari, ”Kaikkihan tiesivät että Edvard-setä oli homo! Lähdekriittisyys ja intimiteetti”, luku teoksessa Hakosalo, Jalagin, Junila ja Kurvinen (toim.): Historiallinen elämä: biografia ja historiantutkimus. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2014, 98-112.

Prior 2014

Jouni Ahmajärvi, “Evoluutiososiologiaa, politologiaa ja kriminologiaa: Helsingin yliopiston sosiologian tutkintovaatimukset 1930-luvulla”, Sosiologia 49 (2012): 2, 137-145.

Julia Dahlberg, “Vardagsstöd, kontaktförmedling och rollmodeller: Syskonens position i den samhällsaktiva, borgerliga kvinnans nätverk under sent 1800-tal”, Historisk tidskrift för Finland vol. 96, 3:2011.

Otto Pipatti, ”Edvard Westermarckin moraalisosiologia”. Sosiologia 48 (2011): 3, 238–252. [Edward Westermarck’s Sociology of Morality]

Niina Timosaari, ”Sukupuoli ja sivilisaatio Edvard Westermarckin ajattelussa” Faravid: Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja 34/2010, 227–239. [Gender and Civilisation in the Thought of Edvard Westermarck]

Niina Timosaari, ”Edvard Westermarckin ja Erkki Kailan käsitykset kristillisestä sukupuolijärjestelmästä 1900-luvun alussa”, Historiallinen aikakauskirja 1/2008, 52–63.

Niina Timosaari, ”Jibaro-naiset Rafael Karstenin antropologisessa tutkimuksessa” Faravid: Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja 30/2006, 191–204.